top of page

Yahudi Büyüsü

Yahudi Büyüsü Yaptırmak İçin Hemen Ara Butonuna Basıp Bana Ulaşabilirsiniz.

resize_82222a1678259939.png

        Yahudi Büyüsü

Yahudi büyüsü isminden de belli olduğu gibi Yahudi büyülerin yaptıkları büyülerdir. Ancak bu büyüyü yapmak için Yahudi olmanız gerekmez. Yahudi büyüsü kaynaklarına hakim medyum hocalar bu büyüleri yapabilir. Özellikle kabala öğretisi, Yahudi mistik inançlarına yönelik bilgiler içerir. Kabala öğretisine hakim olan dünyada çok az sayıda kişi bulunmaktadır. Bu bilgilere sahip kişiler, metafizik ile dünyaya gözlerini açarlar. Böylece hüddamları devreye sokarak, kötü enerjileri yok etmek, hastalara çare bulmak gibi birçok özel güçleri vardır. Yahudi Büyüsü Nedir? Yahudi büyüsü, tek bir büyü değildir. Yahudi büyücüler tarafından kadim dönemlerden beri yapılan büyülerin genel adıdır. Birçok farklı amaçlarla Yahudi büyüleri yapılır. Yahudi büyüleri isimlerini bu büyüleri bulan medyumların Yahudi asıllı olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Ayrıca Yahudi büyüsü yaparken Yahudi dili olan İbranice kullanılır. Türkçe, Arapça veya herhangi başka bir dilde yapılan Yahudi büyüleri asla etki göstermez. Başvuracağınız medyum hocanın Yahudi diline hakim olduğundan emin olmanız gerekir. Yahudi büyüleri yapım amaçlarına göre kara veya ak büyüler kategorisine girer. Eğer bir insana bela bulaşmasını, bir evliliği bitirmek, evli bir insanın eşinden başka birine bağlanması, bir ailenin huzurun bozulması, akıl sağlığını yitirmesi ve bir kişinin hastalanması gibi amaçlarla yapılırsa bu kara büyü anlamına gelir. Evliliklerin kurtulması, mutlu yuvaların kurulması, küslerin barışması, haneye bereket ve bolluk gelmesi, aile huzurunun sağlanması ve hastaların şifa bulması gibi amaçlarla yapılan Yahudi büyüleri ise ak büyüler kategorisinde yer alır. Yahudi Büyüsü Nasıl Yapılır? Yukarıda da belirtiğimiz gibi Yahudi büyüleri tek başına bir büyü olmayıp Yahudi büyücülerin yaptıkları büyülerin genel ismidir. Bu nedenle tek bir uygulama şekli bulunmamaktadır. Yahudi büyülerinin temel noktası Yahudi büyü duası hazırlanmalıdır. Yahudi büyü duası kesinlikle İbranice olmalıdır. Bu duanın içeriğinde büyünün yapım amacı, büyü yapılacak kişinin ismi, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve anne adı gerekmektedir. Ayrıca büyüyü yaptıran kişinin ismi, soyadı, anne adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgileri de yer almalıdır. Yahudi inançlarında kutsal gün, yedinci gün olarak bilinir, Sebt veya Şabat olarak adlandırılan cumartesi günüdür. Yahudi büyüleri, cuma günbatımından cumartesi günbatımına olan zaman diliminde yapılması gerekir. Yahudi büyüsü yapımında Yahudilikte kutsal kabul edilen bazı malzemeler kullanılır. Bu malzemelerden biri bağlamak için kırmızı iptir. Bu ip, herhangi bir kırmızı ip olmaması gerekir. Medyum hocanın size söyleyeceği ipten almanız gerekir. Bu ipi sol bileğe taktığınız taktirde, sevilen kişinin bağlanması, kötü enerji ve nazardan korunma gibi güçleri vardır. Yahudi büyülerinde kullanılan bir diğer malzeme Tora okuma çubuğudur. Gümüşten üretilen çubuk, büyü sırasında kitaba dokunmadan okuma imkanı sunar. Bir diğer Yahudi büyüsü malzemesi 7 veya 9 kollu şamdandır. Her iki şamdan türü de Yahudi inancında kutsal kabul edilir. Büyü uygulaması sırasında mum kullanılacaksa bu şamdan faydalanılması gerekir. Bir ailenin bereketi, huzurunu sağlamak için evin girişine sağ pervazına mezuza isimli küçük bir kutucuk yerleştirilmesi gerekir. Bu kutunun içine çeşitli Yahudi bereket duaları yazılır. Yahudi büyüsü sırasında kullanılan bir diğer malzeme tallit denen şaldır. Bu şal sadece erkekler için kullanılır. Hasta olan erkeğin çare bulması, evinden soğuyan kocanın evine bağlanması için üstüne örtmesi gerekir. Örtme sırasında Yahudi duaları okunur ve tallit üzerine örtülür. Örtü ne kadar uzun süre erkeğin üzerinde kalırsa etkisi o kadar fazla olur.

bottom of page